Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

ĐƯỜNG YÊU


ĐƯỜNG YÊU

Trở lại đường xưa bước lạnh thầm
Rêu chèn lối cũ đá mòn câm
Tàn đê cỏ mọc lèo chân đẫm
Tạ ngõ cây nhòm điểm tóc râm
Một thuở yên hùng vang tựa sấm
Đâu giờ trí lực rã tòng tâm
Hoa tình nở dệt đời nhung gấm
Trở lại đường xưa bước lạnh thầm
T/Viên.

Hp:11.05..15


Ảnh áo dài trên đường quê