Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

BẾN MƠ


BẾN MƠ

Rạo rực vui niềm trải ước mơ
Về đây xướng họa sóng tung bờ
Giao tình bạn hữu nồng hương nở
Kết nghiã tri âm thắm mộng hờ
Khách lãng người du tràn ái nợ
Vần trao chữ gửi ngập tim chờ
Giàu thêm cuộc sống xin đừng lỡ
Hạnh phúc muôn màu những áng thơ.

T/Vien
29/07/..16