Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

ẤM VÀO THÂN


ẤM VÀO THÂN
(Góc hài)
Có tý đàn bà.... nó mới hay
Toàn thân trâu mộng chỉ đem cày
Vài câu thơ rách sao ươm mộng?
Võ ngoáy cho đời chát chúa thay

Dấu mặt người khôn ngại chốn đày
Phô lời kẻ ngốc chúc nơi đây
Nghêu ngao lợm tiếng hơn kinh tụng
Tủm tỉm tình hoang ngỡ mõ ngày

Thôi thì cứ kệ xác.. loài bay
Múa ,hát, khen, chê.. mặc sức vày
Chả đụng làm chi thêm bẩn bậy
Ngơi nhàn để sống cốt lành thây

Bao giờ độc tửu gặp người say
Ấy lúc tàn xuân ngọc nát bày
Mới biết trò chơi ngôn phỉnh nịnh
Còn đâu giọng hỡm cối bên chày

Hãy giữ cho mình chút chút chay
Ngay lòng thẳng tính chớ xin vay
Gieo mầm ẩm hoạ cùng thi hữu
Cạn chén giao bôi ấm ....lỗ thầy.

T/Vien
07/08/..16

Ảnh động