Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

THU..!


THU..!

Thu tới cho đời bỗng nhớ thương
Thu ngây lá rụng trải bên đường
Thu vàng khát mộng tình phai ngưỡng
Thu đỏ buông chiều lệ đẵm sương
Thu để hồn ta sầu lạc hướng
Thu còn ý bạn tủi hờn phương
Thu nào đọng lại trong tâm tưởng
Thu nữa gieo lòng mãi vấn vương.

T/Vien
13/08/2016