Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

LẶNG THU


LẶNG THU.

Lặng lẽ em về chốn cũ Thu
Đường cây trải lá nắng hanh gù
Tìm quanh kỷ niệm lành câu hứa
Thấy giữa mây chiều nhẹ tiếng ru
Cứ ngỡ tình qua không trở lại
Dường như mộng ấy đã bay vù
Còn đây lối nhỏ ngày chung bước
Lặng lẽ em về chốn cũ Thu.

T/Vien
30/09/..16