Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

SẦU VƯƠNG


SẦU VƯƠNG

Chiều tà lẻ bóng ngắm trùng dương
Kẻ khuất người xa những dặm trường
Gửi biển mênh mông ngàn nỗi nhớ
In cầu quạnh quẽ một niềm thương
Nhiều năm xứ mẹ đâu quên lối
Vạn khắc quê cha chẳng biệt đường
Lớp lớp anh hùng ra tuyến trận
Chưa về thấm lệ mắt sầu vương.

T/Vien
27/07/..16

Chiêu lẻ bóng bên cầu