Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

ẢO VỌNG


ẢO VỌNG

Toàn thêu tối kiến cảnh điêu tàn
Ảo vọng che trời bịp thế gian
Cứ tưởng dân lành thương khắp mạng
Đâu ngờ quốc nhục rủa đầy trang
Người khêu mỏi miệng cho rằng đáng
Ngữ toạc hoang lời chẳng phải oan
Ngẫm nhé..! đời kia nhân quả trạng
Luôn kề báo ứng bọn lòng lang.

T/Vien
20/08/2016

Ảnh minh họa