Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

TRANH QUÊ


TRANH QUÊ

Mộc bức tranh quê thật hữu tình
Cô đò bến nước rặng dừa xinh
Mờ mờ ngọc nét làn sương thỉnh
Ảo ảo vàng phơi bóng nguyệt hình
Khói toả bên dòng xưa tĩnh mịch
Mây bay giữa mái cũ thanh bình
Liêu xiêu dáng mẹ ngàn yêu kính
Đọng mãi theo hồn thuở nhọc vinh.

T/Vien
16/06/..16