Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

CUA ĐỒNG


CUA ĐỒNG

Chẳng phải quê nhà mới có cua
Loành quanh phố thị bán như đùa
Hang cùng ngõ hẻm tha hồ lựa
Góc chợ đường khu thoải mái lùa
Lúc nắng tòm tem ngày hên nữa
Khi mưa nhấm nháp món dư thừa
Cho dù mát bổ lành cơn ngứa
Khéo chọn đời vui chả cứ mùa.

T/Vien
Ai ăn CUA thì vô nha..!
23/07/..16


Ảnh gái quê