Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

BÃO VỀ


BÃO VỀ

Bão lớn khua làng giữa nửa đêm
Dân nghèo khó cực ngủ nào êm
Tàn hoang ruộng rẫy đau công sức
Phá hoại đồng lương đói bữa thềm
Phố biến thành sông vì nước ngập
Nhà san tốc ngói bởi phong kèm
Dăm ngày biển động đâu buông lưới
Cứu trợ chưa về... mọt nở thêm.

T/Vien
28/07/..16

Chùm ảnh thiệt hại mùa bão