Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

VÃNG CẢNH CHÙA


VÃNG CẢNH CHÙA
(Họa-ndt-bđâ)

Cùng em dạo gót vãng thăm chùa
Một chốn yên bình cảnh cũ nua
Dưỡng trở lành ân từng độ chúa
Chu toàn thế sự đã thiền vua
Nhìn đa rễ phủ ươm mành lụa
Ngắm tượng vàng nêm cảm ngưỡng thùa
Cổ kính ngàn năm đời gọt giũa
Còn đây tuyệt tác giữa bao mùa.

T/Vien
14/07/..16
Thay pic(chùa ba vàng quảng ninh)
________________

VÃN CẢNH CHÙA
(bđâ-họa cảnh)

Lữ khách về đây viếng cảnh chùa
Tâm bình trí tịnh lúc già nua
Không tiền vẫn sướng đời như Chúa
Chẳng bạc mà vui sống tựa Vua
Ngói lợp đều ran như dệt lụa
Tường xây thẳng tắp giống thêu thùa
Kỳ quan tuyệt thế ai mài dũa
Địa chỉ dừng chân đủ bốn mùa.

14/07/..16
HÙNG TRẦN