Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

MỘNG HOA


MỘNG HOA

Bên đời trắng khiết một loài hoa
Điểm xuyết thanh thanh nhụy nét hòa
Tuyệt cảnh gương trời êm bức họa
Tranh vườn bóng thế ngọt hồn ca
Làm ong lạc ái say hương ngả
Để bướm hoan tình quyện sắc sa
Gió nhẹ nhàng mơn nhành líp thoả
Ru lành đóa mộng thắm lòng ta.

T/Vien
22/06/..16