Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

CHUNG KẾT EURO


CHUNG KẾT EURO

BỒ dìm PHÁP quả thật là hay
Một cú ghi bàn chẳng phải may
Dẫu vắng chàng RÔ thành chửa thủng
Rằng kia cậu GRÉT sức đang bày
Dăm lần cột dọc phang hai phía
Mấy bận xà ngang rộ khán đài
Cuối trận EURO hò khắp ngả
Ăn mừng khách nẫng cúp về tay.

T/Vien
11/07/..16


Hot girl mùa EURO