Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

MÙA VU LAN


MÙA VU LAN

Chờ đâu tháng bảy lại đây rồi
Tí tách ngâu rền lất phất rơi
Hạt rụng lênh lòng ngang lối nhỏ
Mưa âm thầm rớt giữa lưng trời

Nhìn mây ảm đạm giăng đầu ngõ
Trỗi nhớ đong hồn phận cút côi
Thuở ấu còn cha ngời hạnh phúc
Ngày xanh với mẹ ấm ru hời.

Gieo vào con trẻ bao tiềm thức
Bởi chuyện nhân gian thắm tuyệt vời
Nghĩa nặng ân dầy theo quá vãng
Tình cao bảng lảng những ơn đời

Quay đi ngoảnh lại trôi ngày tháng
Rộng cửa trần bi vắng biệt lời
Thảo đến người xa trầm vọng ngả
Tâm cầu cõi lạc mãi nhàn thơi..!

T/Vien
15/08/2016