Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

NGÂU..!


NGÂU..!

Tiếng thu nức nở gợi thêm sầu
Phượng rã ve rời chốn biệt đâu
Loáng thóang bên thuyền gieo hạt bụi
Liên miên giữa bến thấm mưa đầu
Chăng vì tháng bảy buồn giăng mắt
Chắc bởi nay mùa tủi đẫm ngâu
Tí tách đêm ngày hiu gió lạnh
Trời mơ đất mộng cũng vương bầu.

T/Vien
04/07/..16