Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

VẪN LÀ TA


VẪN LÀ TA..!
(thơ vui)

Hãy cứ là ta giữa cuộc đời
Cho dù sóng cả ngọn đầy vơi
Người khen dụ phỉnh tâm không vọc
Kẻ xúi chia mơn trí chẳng lười
Bước mạnh đường qua ngàn ánh sáng
Kiên cường lối sống vạn niềm tươi
Văn thơ có thể chưa hoàn mỹ
Ngõ hạnh thong dong khắp ngả trời.

T/Vien
31/07/..16

Nét tươi vui áo dài