Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

ƠN MẸ !


ƠN MẸ !

Vốn dĩ sinh thành phận nữ nhi
Chung tình nặng nghiã chẳng khinh khi
Nhiều năm loạn lạc hằn vai gánh
Cả giấc mơ thường đẫm lệ ghi
Tiễn uất chồng con vì chiến trận
Ôm sầu tấc dạ bởi chia ly
Hoà bình vật lộn lo đời sống
Trọn đức trang dầy tạc sử thi.

T/Viên
Hp:10.05..15(12h30')