Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

TRẬN CẦU ĐÊM


TRẬN CẦU ĐÊM
(họa vui)
Giữa trận ngơi mười phút cũng hay
Dành hơi hiệp phụ đã sang ngày
Cùng công mụ thích lời đương ngọt
Bởi bõ nàng chiều tiếng chửa cay
Bóng đẹp bao người xem vẫn kết
Chân lành các đội tệt còn say
Quần nhau mãn nhãn vui thiên hạ
Mộng cảnh trò chơi thật khéo bày.

T/Vien
26/06/..16
______________________

THƠ VUI
(xướng)
Euro tạm nghỉ thế mà hay
Đẫy giấc hai đêm đỡ ngủ ngày
Mẹ thẽm xem chừng vui hớn hở
Nàng thơ khỏi thốt tứ  chua cay
Giờ này khắp chốn đang hoan hỉ
Lát nữa muôn nhà lại đắm say
Giải lao lướt mạng vui thơ họa
Nhắn gửi người thương ý tỏ bày.

Tịch trần văn