Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

TÌNH NGƯỜI (2)


TÌNH NGƯỜI (2)

Ân tình mãi đẹp chẳng hề vơi
Bản Sí Mần kia thắm nụ cười*
Dẫu phải ngày mưa tàn khắp lối
Dù cho tháng lũ phá ngang trời
Cầu treo đứt đoạn trường chưa tới
Lính bắc liền thân võng chả rời
Nối những bờ yêu thêm phấn khởi
Vùng xa ấm áp nghĩa con người.

T/Vien
08/08..16
*Bản Sí Mần  thuộc tỉnh Lào CaCai-VN
(ảnh minh họa)