Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

HOÀN LƯƠNG


HOÀN LƯƠNG

Cám cảnh điêu tàn diễu phận chơi
Nhiều khi nuốt hận muốn quên đời
Xiêm thay áo trút thân kiều cởi
Phấn mượn son vay dáng liễu vời
Khách ngỏ qua đò dâng món mới
Người tìm đến bến tặng hàng tươi
Ngày ngày hỏng nết xuân mòn vợi
Rũ sạch thay nghề sống thảnh thơi

Thay nghề bỏ kiếp sẽ nhàn thơi
Bại sức vần đêm nhạt sáng cười
Nỗi đắng ven cầu khan tiếng gợi
Niềm đau góc hẻm khản câu vời
Phơi sương trải xác buôn tình mới
Giỡn gió ngâm mình bán phận tươi
Mót nhục vài xu chiều khách cởi
Hay gì đắm vọng chốn làng chơi
T/Vien
19/06/..16