Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

HÒNG CHI


HÒNG CHI
(họa)

Hàng năm hứng trận bão gieo về
Lũ lụt quanh đời phá cảnh quê
Khản giọng dân nghèo nghe đã khiếp
Khan lời chức trọng hót càng ghê
Mùa trôi, của mất đau ngàn phận
Sức dạt, tiền không đắng vạn mề
Gõ xuống bàn lên nhiều thủ tục
Hòng chi khố mục vãi bên nề.

H/Thương
20/08/2016
__________________
BÃO THÁNG NGÂU
(xướng)

Bắc bộ mùa ngâu bão lại về
Thêm tàn sức phá hại miền quê
Liên hồi gió quật gian nan quá
Mấy bận mưa vùi thống khổ ghê
Cột đổ, nhà xiêu, cây chắn lối
Đường tan, ngõ ngập,nước lưng mề
Rồi đây dịch bệnh theo chân lũ
Khắp ngả thương tâm cảnh não nề.

T/Vien

Ảnh tư liệu minh họa