Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

MIỀN THƯƠNG


MIỀN THƯƠNG

Quê vàng bát ngát dải tình thương
Thấm đẫm mồ hôi vất vả thường
Sớm tối dân lành chăm lúa mượt
Quanh năm giọt mặn ướt môi hường
Thương hoài dáng mẹ khi trời bão
Nhớ mãi hình cha lúc nắng lường
Hướng gửi đời con nhiều khát vọng
Hoa lòng rực rỡ toả ngàn phương.

T/Vien
30/06/..16