Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

LỐI XƯA


LỐI XƯA

Thu mềm trải lối tiễn hè xa
Hạnh phúc vừa đây bỗng nghẹn hòa
Bóng phượng liền trao cành trĩu quả
Sân trường đã biệt dáng đàn ca
Bâng khuâng kẻ ngóng chân trời lạ
Bẽn lẽn người trông dấu lệ nhòa
Biết đến bao giờ vui mộng thoả
Tương phùng ấm lại tuổi ngàn hoa.

T/Vien
03/07/..16