Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

CHƠI VƠI


CHƠI VƠI
(họa)
Niềm riêng khát vọng vẫn thương chờ
Khách lại bên dòng thoả ước mơ
Dẫu biết si tình chao sóng bạc
Rằng đâu hẩm phận lạc mây hờ
Xưa người dại tuổi ơ thờ quá
Cũ chuyện ngây đời lững thững cơ
Khoả dáng thuyền loan tìm bến đợi
Chơi vơi mái lẻ giữa đôi bờ
T/Vien
30/07/..16
___________________

THUYỀN ĐÂY BẾN ĐÂU...
(xướng)
Cả một thuyền thơ vẫn đợi chờ
Tìm người viễn xứ có hồn mơ
Mong vào chốn ấy ai từng hẹn
Lại sợ sông sâu khách hững hờ
Ái thắm đương nồng mơ chuyện cũ
Tình si vẫn đượm ước thời cơ
Thuyền đây bến đấy đâu người đợi
Một nỗi buồn tênh chả thấy bờ.

ĐẠM689DIÊM ĐĂNG
30/07/..16

Lẻ đò