Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

YÊU THƯƠNG


YÊU THƯƠNG

Sẽ bước cùng nhau cuối chặng đường
Ân nồng nghiã đượm thoả niềm thương
Dù cho sóng gió đời vô lượng
Dẫu có phong ba kiếp vẫn thường
Bữa đói cơm rau mình gắng gượng
Ngày vơi túi bạc đứa kiêm nhường
Êm đềm cuộc sống đừng hoang tưởng
Giản dị men tình ngọt sắc hương.

T/Vien
12/06/..16