Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

ƠN ĐỜI


ƠN ĐỜI..!

BỐN MỐT năm mà vẫn chẳng nguôi
Mùa THU tháng bảy nhớ ơn đời
Tâm nhang gửi viếng an đồng đội
Đạo nghĩa tìm thăm ấm những người
Máu đổ vì dân bia khắc chuỗi
Xương tan vị quốc sử ghi hồi
NON SÔNG vẹn giữ xanh nguồn cội
Thắm mãi trang hùng NƯỚC VIỆT tôi.

T/Vien
22/07/..16