Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

MỐI TÌNH QUÊ


MỐI TÌNH QUÊ

Hẹn ước ngày sau vẹn lối thề
Duyên hồng thắm trọn mối tình quê
Vì yêu cách biệt lòng dang dở
Bởi nhớ chia xa mộng não nề
Kẻ bước phong sương dầm ấp ủ
Người mơ ngõ hạnh đắm say kề
Lau dòng lệ tủi không tràn nữa
Đẹp mãi đôi mình tựa ánh khuê !

T/Vien
12/12/..16

(ảnh mạng)