Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

BẠN VỚI TRĂNG


BẠN VỚI TRĂNG

Bạn với trăng thu ngoạn giữa dòng
Neo thuyền gác mái thả miền sông
Lăn tăn nước cả làn hơi động
Vẻn vẹn hình chung ảnh khẽ lồng
Một chén tiêu dao hoà khúc bổng
Đôi vần độc ẩm quyện tầng không
Dìu nhau lặng lẽ vàng đêm mộng
Khoảnh khắc buồn vui thoả nỗi lòng.

T/Vien
18/08/2016

Ảnh ngoạn dòng đêm trăng