Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

LỬA LÒNG


LỬA LÒNG
(họa,giao cổ)
Chân trời tắt lửa bóng mờ phai
Ngẫm ngợi làm chi tiếng thở dài
Mấy kiếp nhan hồng dìu cánh hạc
Bao đời phấn bạc đỡ nhành mai
Đâu mừng kẻ, chợt buồn lên mắt
Đã tủi giăng hồn, quạnh chẳng ai
Gió nhẹ nhàng mơn choàng sóng cả
Lòng ru nguyệt tỏ ánh mơ cài !
T/Vien
17/06/..16
Tặng em nè.. +Chung Thục Nương
__________________

TÓC GIÓ CHIỀU PHAI
Chung Thục Nương
(xướng)
Nắng tỏa sông chiều đã nhạt phai
Càng ngơ ngẩn dạ nét mi dài
Neo bờ dõi nhớ tung xiêm lụa
Đậu bến theo sầu rối tóc mai
Trước đó vừa đi còn ngóng kẻ
Bây giờ lại đến biết trông ai
Hoa rơi hữu ý buồn lên cỏ
Để phận thuyền quyên ngược gió cài.
17/6/2016

Hình cổ trang