Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

HÀNG QUÊ


HÀNG QUÊ

Thất nghiệp em về bán trái cây
Hàng phơi đủ món nét tươi nầy
Mời chàng quá gót xem bòng mẩy
Hỡi bạn dừng chân ngắm khế đầy
Ý hợp đừng mân mà nhựa dấy
Tâm vừa chớ nắn để mùi gây
Quen rồi bữa đến ngon thì hãy
Khách lại lần sau khuyến mãi quầy.

T/Vien
23/06/..16