Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

CHỚM THU


CHỚM THU

Nghe lành lạnh sớm chớm chơi vơi
Đã đến rồi thu... đã đến rồi
Giọt phủ quanh đời mưa giữa lá
Mây chan khắp ngả gió lưng trời
Đìu hiu ngập nỗi sầu nơi mộng
Quạnh quẽ dâng niềm níu mắt môi
Có phải ngâu về bên ngõ thế
Ru mềm cảnh sắc thấm lòng tôi.

T/Vien
05/07/..16