Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

ĐỈNH ĐÈO


ĐỈNH ĐÈO

Qua miền dốc núi đá cheo leo
Bước giữa chân mây tới đỉnh đèo
Một khoảnh trời sương nhàn lững gợi
Vài ba cánh lá khẽ đưa vèo
Nhìn xa cảnh ngọt rừng êm mướt
Ngắm tận khe lành nước lạnh veo
Mộng cõi thiên nhiên hùng vĩ tặng
Đời như chẳng vướng nỗi eo sèo.

T/Vien
06/08/2016

Ảnh thiên nhiên hùng vĩ