Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

TRĂNG THU


TRĂNG THU

Chếch bóng trăng soi phía mạn lầu
Thu hờ hững trải giữa ngàn thâu
Đìu hiu nước khoả màng sương đậu
Lạnh lẽo cầu in dáng liễu chầu
Bởi nhớ người xưa trầm phím nẫu
Vì thương kẻ cũ bổng cung sầu
Âm hờn lắng đọng miền hoang dấu
Lệ xót tuôn dòng ngập bể ngâu.

T/Vien
11/08/2016

Ảnh minh họa