Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

NGỒNG HOANG


NGỒNG HOANG
(họa)
Khoe làng quả lạ đắm người trông
Nảy giữa khe môi kẹp cái mồng
Lắm gã nhòm qua hồn rạo rực
Nhiều cô ngó tới mặt hây hồng
Rồi khuya bó gối vùi mơ hão
Để sáng than đời vỡ mộng không
Nếu thật nhân tình bâu tựa kiến
Còn đâu trái dị "lộn hoang ngồng".

T/Vien
03/08/..16
___________________

QUẢ ĐỜI
+Chung Thục Nương

Hai mép môi dày khối kẻ trông
Đỉnh khe một nụ tựa như mồng
Nhiều cô liếc xéo lòng đang ngượng
Lắm chị nhìn xiên má đã hồng
Đêm đến ngắn dài sao cũng được
Tối về tròn méo có hơn không
Tay sờ thử ấy làn da mỏng
Mềm nắn rắn buông cải lộn ngồng.
02/8/2016
-------------
Ai không thích thơ nữ sĩ HXH thì mời ra nhé!

Trái táo dị