Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

HỀN CHI


HỀN CHI..!
(họa)

Ái chà..! cẳng đẹp miễn lời chê
Giá được ta xin vác nó về
Nửa kín nâng đầu cho gã tổng
Phần khoe bợ gót biếu cha đề
Chờ sao sập phủ* tha hồ.. kẹt
Đón nguyệt bành gia* thoải mái ..hề
Chả cứ nồm nam hay bấc lật
Màng chi gió chướng lột tung mề.

T/Vien
09/08/2016
*sập gụ..phủ quan
*ghế bành.. nhà quan
_______________________

Nhìn mà... cháy ruột.
Vậy có thơ rằng:

ÁI CHÀ
(xướng)

Cặp móng giò kia thật miễn chê
Làm ta… chỉ muốn cuỗm ngay về
Phần trên gói kín giành quan huyện
Nửa dưới đem khoe nịnh cụ đề
Đợi tối trăng lên thì kẽo kẹt
Chờ đêm sương xuống lại ê hề
Mong sao có một ngày nồng gió
Tốc váy bay lên lộ cái mề.

Việt Sơn
09/08..16
Hê…hê…

(ảnh minh họa)