Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

NỬA MÀN ĐÊM


NỬA MÀN ĐÊM

Khung trời đẹp quá nửa màn đêm
Gợi cả trần gian ngắm phát thèm
Ảo ảnh mây chiều buông vết nhẹm
Hư vô nắng xế vẽ mơ nhèm
Dìu chân nhẹ bước ngàn hoang hẻm
Thả dáng nhàn du vạn ngưỡng rèm
Lặng lẽ hồn thơ hoà khúc đệm
Xoay vần mộng cảnh ngọt tình êm.

T/Vien
23/08/2016

Chạng vạng chiều