Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

ĐỘC HÀNH


ĐỘC HÀNH

Độc bước mình ta giữa dặm trường
Đi tìm bóng dáng của người thương
Nhiều năm lặng lẽ còn tơ tưởng
Kỷ niệm êm đềm mãi vấn vương
Cũng bởi câu thề không rẽ hướng
Do vì chuỗi nhớ chẳng hờn phương
Đèo cao dốc thẳm xa ngàn trượng
Suối vượt rừng băng nối mộng hường.

T/Vien
20/07/..16


Tranh 3D độc hành