Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

BẠN LÒNG


BẠN LÒNG

Buồn vui bạn với phím dương cầm
Dịu cả muôn điều những khúc âm
Nốt gợi yên tìm bên trí não
Thanh hoà lắng đọng giữa miền tâm
Thêm lành ý nghĩ hoan đường thở
Lại ngọt hương đời nở tiếng ngân
Lúc bổng khi trầm hơn mỹ vị
Ru tình cuộc sống vợi niềm sân.
T/ Vien

Tranh  người đẹp bên dương cầm