Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

HOA LÒNG


HOA LÒNG

Hoa tình nhẹ khoả giữa canh thâu
Nguyệt rũ rằm buông ngưỡng đỉnh đầu
Lạc lõng ngân hà giăng nỗi tủi
Bơ vơ cõi dạ ngập cơn sầu
Vu Lan thảo ý gùi tâm mộng
Đạo hiếu thơm lời vọng bể ngâu
Tưởng nhớ ân dày cha mẹ dưỡng
Ghi lòng phận tử ấm đời lâu.

T/Vien
17/08/2016