Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

DẠI KHÔN


DẠI..KHÔN..!
(thơ vui cuối tuần)

Khi nhà có nghệ thật là oai
Lắm kẻ gian manh cũng mệt nhoài
Chót đã xài hoang chồng phải gái
Còn lo đòn phí vợ lên đài
Chuồn quanh nẻo xóm đeo mo ngại
Trốn ngọn đầu cau rã cẳng hoài
Tậu miếng mèo hoang càng thấy dại
Khôn thì nịnh ả ngọt tình khai.

T/Vien
24/07/..16

Vợ đánh (góc hài)