Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

LAI MÙA


LAI MÙA

Vườn tình lặng vắng bóng hình ai
Để ngỡ thu phong lạnh dấu hài
Ghế cũ còn vương ngày nắng dải
Hoa xưa kém lộng sắc trang đài
Vờn hương ngọn gió đìu hiu trải
Ngã mộng tầng mây lặng lẽ cài
Nhẹ giấc mơ hoang mùa trở lại
Nhen nồng kỷ niệm cứ hoài lai.

T/Vien
21/07/..16

Vườn tình