Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

DU LỊCH XỨ DỪA


DU LỊCH XỨ DỪA

Vẫn nét yêu thương đẹp xứ dừa
Thân toàn vết đạn chẳng mòn thưa
Che đời bộ đội hằn năm tháng
Toả bóng dân làng chịu nắng mưa
Dẫu có gian nguy tình ấm ngọt
Dù cho khó nhọc nghiã êm vừa
Cao đầu thẳng dáng vươn hùng mạnh
Cảnh ngoạn nay thành mến khách chưa?

T/Vien
07/08/..16

Xứ dừa Nam Bộ