Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

CHỚ NGHIỆN


Nhân ngày thuốc lá..!

CHỚ NGHIỆN..!
(mà nghiện nhiều thì ấm vận thân..kaka)

Nhân loài sức khoẻ vốn mong manh
Khắp chốn trần gian lắm kẻ sành
Tật ách kề bên đời bất hạnh
Mùi hôi quyện giữa kiếp trong lành
Vung tiền khói chuốc ôm mồ lạnh
Cậy của men vùi đắp mả xanh
Lụy cả tình thân người sống cạnh
Khuyên rằng chớ nghiện đẹp hồn tranh.

T/Vien
31/05/..16