Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

ẤM TÌNH THƠ


ẤM TÌNH THƠ
(tung hoành trục khoán,ndt,bđâ)

nhà vịnh tối nay sinh nhật ấm
tình thơ thắm mãi ngọt xanh mầm
NHÀ..........vui đủ mặt xứng danh tầm
VỊNH......thỏa say hồn ..sánh ngõ lâm(đã kín mâm)
TỐI.......rực lời thanh dòng ngữ phẩm
NAY.........mừng ý ngọc cửa hồng tâm
SINH......... tài mộng kết cung hòa ẩm
NHẬT ...sắc mơ lồng dưỡng tỏa ngâm
ẤM .................tựa liên đài xua nỗi hẩm
TÌNH THƠ THẮM MÃI NGỌT XANH MẦM.

T/Vien
29/07/..16

Mùa Sen