Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

CÚNG BỌ


CÚNG BỌ

Quê người Đoan Ngọ cúng làm to
Lại nhớ ngày nao đói mãi mò
Rũ cẳng cha nghèo -chui mái cọ
Còng thân mẹ khổ ngập lông giò
Già xưa cực bĩ than chưa đọ
Trẻ hiện dư thừa thích cứ ho
Đủ thứ phô bày mâm chiết bọ
Mòn răng, rã họng khác chi bò.

T/Vien
09/06/..16
Ảnh mượn H.G