Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

SỰ ĐỜI


SỰ ĐỜI

Sinh đời vô cảm đắng tàn thương
Lắm kiếp thân côi lỡ độ đường
Đói khổ già kia nằm góc chợ
Nghèo xơ trẻ ấy chết không giường
Bao ngành vẫn mải mò tri thức
Các bộ còn hoài đớp khố lương
Tiến, cử, quan trường ôm mộng lớn
Buồn rơi cái mạng ngữ dân thường.

T/Vien
09/07/..16

Ảnh chỉ mang t/c minh họa !

Bé bơ vơ trên đường đi chùa hương