Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

PHÁO LÀNG


PHÁO LÀNG..!
💥💥💥💥💥💥💥💨💦
(góc hài)
Lệnh nước nhiều năm pháo cấm rồi
Ngông nhàn mấy kẻ ngả trò phơi
Thằng khôn kiếm lửa, vê ngòi đốt
Đứa khéo tìm bình, lập kế chơi(bình ga)
Chí choé tranh giành vang vọng ngõ
Om sòm cãi lộn rộn ràng nơi
Che tai bịt mỏ còn đeo mũ
Bỗng tiếng thất kinh vụn kiếp đời.

Ối giời... ô.........iiiiii...!😎😎
T/Vien
08/08..16

Ảnh hài hước