Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

THU VÀNG


THU VÀNG

Thu vàng võ giấc hững hờ rơi
Đáy mắt sầu dâng tiếc nghẹn lời
Cứ ngỡ hồn ai treo cuối nẻo
Rồi ngây lá mộng trải bên đời
Người yêu dấu cũ âm thầm nhặt
Kẻ mến tình xưa lặng lẽ vời
Chút nhớ thương còn nơi dĩ vãng
Theo về ký ức nhẹ nhàng khơi.

T/Vien
04/08/2016