Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

TÌNH THU


TÌNH THU

Ta về ấm lại ngưỡng thu xưa
Phảng phất hương quen nhẹ gió lùa
Đó vẫn hàng cau xanh ruộng lúa
Kia còn dãy mía biếc đồng dưa
Vương hình thiếu nữ bên thềm cửa
Xõa tóc nàng thơ cạnh bóng dừa
Ngọt mộng ngày nao ai đã hứa
Tình yêu đẹp mãi nói sao vừa.

T/Vien
20/08/2016

Thiếu nữ đẹp với tà áo dài trắmg