Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

ẤM HỒN QUÊ


ẤM HỒN QUÊ

Mây nhàn nhã quyện ấm hồn quê
Sợi khói xanh lam tỏa tứ bề
Mãi luyến đồi sau rừng mượt phủ
Hoài thương ngõ trước lúa thơm kề
Tình dân mát ngọt kia dòng suối
Phận nước êm lành đó khúc đê
Một nắng hai sương cười rạng rỡ
Ân nồng nghĩa đượm thắm đời mê

Ân nồng nghĩa đượm thắm đời mê
Một cõi bình yên vẫn nhớ về
Bảng lảng bên đồi trao tiếng hẹn
Mênh mang giữa suối gửi câu thề
Làng trên tất bật ngày ươm lúa
Xóm dưới vui vầy buổi dạo đê
Ngắm khoảng chiều rơi qua mái lá
Mây nhàn nhã quyện ấm hồn quê

T/Vien
12/08/2016

Ảnh vùng cao